[:nl]

BINCO in opdracht

Waarom BINCO?

BINCO vzw hangt voor de financiering van projecten af van donaties en projectgeld van beurzen. Dit dekt in de meeste gevallen echter niet de onkosten van onze werking. Om dit op te kunnen vangen willen we onze expertise dan ook inzetbaar te maken bij het uitvoeren van inventarisaties/determinaties van specifieke (soort)groepen in het kader van studies die het effect op fauna en flora nagaan bij allerhande projecten zoals MER studies, beheerplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, etc.… .

Wat wij bieden

BINCO vzw biedt een aantal studies aan waarvan de uitkomst een uitspraak mogelijk maakt over de ecologische toestand van het studiegebied. Deze studies zijn wetenschappelijk onderbouwd, algemeen aanvaard als standaardmethode en worden uitgevoerd volgens een gestandaardiseerd protocol zodat ze steeds herhaalbaar en te vergelijken zijn.

  • Een inventarisatie/determinatie apart of samen met ecologische toelichting. In dergelijke toelichting wordt o.a. beschreven wat de gevonden soorten betekenen in relatie tot het gebied waar de soort gevonden werd, aandachtspunten voor het gevoerde of geplande beheer,…
  • Opmaak inventarisatie/monitoringprotocol
  • Correcte determinaties door multiple checks en vergelijking met referentie collectiemateriaal
  • Aanvraag nodige vergunningen/machtigingen voor het uitvoeren van een studie
  • Snelle service

Een volledig vrijblijvende offerte kan u steeds aanvragen via ons e-mail adres: bincovzw@gmail.com

Natuurtoetsen

Vegetatie

monitoring

[:]