[:nl]

Bodemvalonderzoek

Bodemvallen zijn de perfecte methode om jaarrond de activiteit en het voorkomen van bodem- en strooiselbewonende ongewervelden te monitoren. Bodemvallen kunnen worden ingezet in een breed scala aan habitats.

Inventarisatie en/of determinatie loopkevers

Waarom loopkevers?

Binnen de zeer diverse groep kevers is de familie van de loopkevers misschien wel de meest charismatische, mede daardoor worden ze sinds lange tijd intensief bestudeerd. Hun ecologie en voorkomen is dan ook goed gekend en gedocumenteerd, wat resulteerde in een rode lijst voor Vlaanderen (2008). Deze lijst zegt iets over de trend van een soort over een bepaalde periode en kan dus een uitspraak doen over de mate van zeldzaamheid/kwetsbaarheid/kans op uitsterven van die soort. Het meest interessant aan loopkevers is dat ze zeer bruikbaar zijn als bio-indicatoren. Ze geven dus informatie over de kwaliteit van het milieu waar ze in leven. Hier zijn verschillende redenen voor:

  • ze zijn sterk beïnvloedbaar door veranderingen in milieucondities
  • loopkevers komen verspreidt voor over een heel scala aan habitats
  • ze zijn relatief gemakkelijk te determineren en hebben een relatief stabiele taxonomie
  • ze kunnen op een gestandaardiseerde manier bemonsterd worden
  • de ecologie van de meeste soorten is goed gekend
  • ze leven relatief kort en leveren daardoor informatie over de actuele toestand van hun omgeving.

Loopkevers en hun habitats

Inventarisatie en/of determinatie mieren

Waarom mieren?

Mieren zijn geschikt om de natuurwaarde van een gebied te bepalen omdat ze een diverse groep vormen, een groot aandeel in de biomassa voor hun rekening nemen en belangrijke ecologische functies in het ecosysteem vervullen.

[:]