Thyreophagus berxi, a mite species new to science discovered in Belgium

text by Jonas Merckx


English

MiteFind, BINCO’s mite workgroup, has discovered a new species for science in Belgium: Thyreophagus berxi. The different populations were discovered in Gentbrugge and Heverlee, but later also in France and Germany. The mites were found under the bark of slightly rotting fallen twigs of beech and birch trees, where T. berxi feeds on microorganisms. The female-only mite populations reproduce asexually and, under unfavourable conditions, can form phoretic deuteronymphs that hitch a ride on insects.

Thyreophagus berxi is named after the Belgian entomologist Peter Berx, known from the very popular Flemish podcast ‘Nerdland Podcast’. Peter Berx promotes the search for invertebrates in and around our own gardens, a nice analogy with the discovery of T. berxi.

With the help of the mite taxonomist Pavel Klimov, T. berxi was described together with four other new Thyreophagus species: T. aisT. hobe, T. ojibwe, and T. potawatomorum. The detailed description and the new determination key can be found in the article:
Klimov PB, Kolesnikov VB, Demard EP, Stinson CS, Merckx J, Duarte MV, Pedroso LGA, Khaustov AA, Myers-Hansen JL, Wäkers FL & Vangansbeke D 2023. Going Asexual: A Survey of Mites of the Genus Thyreophagus (Acari: Acaridae) Revealing a Large Number of New Parthenogenetic Species in the Holarctic RegionLife, vol. 13, doi: 10.3390/life13112168.

—-

Nederlands

MiteFind, de mijtenwerkgroep van BINCO heeft in België een nieuwe soort voor de wetenschap ontdekt: Thyreophagus berxi. De verschillende populaties zijn ontdekt in Gentbrugge en in Heverlee maar later ook in Frankrijk en Duitsland. De mijten werden gevonden onder de schors van licht rottende gevallen takjes van beuk en berkenbomen, waar T. berxi zich voedt met micro-organismen. De mijt is plant zich uitsluitend ongeslachtelijk voort en kan bij ongunstige condities foretische deuteronimfen vormen die meeliften op insecten.

Thyreophagus berxi is vernoemd naar de Belgische entomoloog Peter Berx, bekend van de zeer populaire Vlaamse podcast ‘Nerdland Podcast’. Peter Berx promoot de zoektocht naar invertebraten in en rond onze eigen tuin, een mooie analogie met de vondst van T. berxi.

Met behulp van de mijtentaxonoom Pavel Klimov werd T. berxi samen met vier andere nieuwe Thyreophagus soorten beschreven: T. aisT. hobe, T. ojibwe, en T. potawatomorum. De beschrijving en de nieuwe determinatiesleutel kan gevonden worden in onderstaand artikel:
Klimov PB, Kolesnikov VB, Demard EP, Stinson CS, Merckx J, Duarte MV, Pedroso LGA, Khaustov AA, Myers-Hansen JL, Wäkers FL & Vangansbeke D 2023. Going Asexual: A Survey of Mites of the Genus Thyreophagus (Acari: Acaridae) Revealing a Large Number of New Parthenogenetic Species in the Holarctic RegionLife, vol. 13, doi: 10.3390/life13112168.