BINCO (Biodiversiteit Inventarisatie voor Conservatie) is opgericht door vijf enthousiaste biologen met een gedeelde passie voor de natuur en een drang om bij te dragen tot de huidige problematiek van dalende biodiversiteit. De teloorgang van de biodiversiteit op onze planeet is geen nieuws meer. Grote gebieden en een ongekend aantal soorten zijn al onherroepelijk verdwenen. Het stijgende bevolkingsaantal blijft de druk verhogen op de resterende natuurgebieden en soorten. Willen we het huidige niveau van diversiteit behouden, dan is een uitgebreide kennis van de resterende soortenrijkdom onontbeerlijk en een basis voor verdere stappen van conservatie.

Informatie omtrent fauna en flora in welbepaalde gebieden zowel in ons land als in de rest van de wereld is verbazingwekkend klein, vaak beperkt tot een aantal charismatische groepen en in vele gevallen gebaseerd op losse observaties. BINCO stelt zich als doel om op gestandaardiseerde manier ecologisch waardevolle en unieke stukken natuur te inventariseren die dreigen in de vergetelheid te geraken of te verdwijnen en zo bij te dragen tot behoud van hele gebieden en individuele soorten.

We ambiëren objectieve betrouwbare data die een zo volledig mogelijk beeld geven van aanwezige biodiversiteit. Onze activiteiten in een bepaalde regio zullen concreet resulteren in een rapport met een inventarisatielijst en een evaluatie van de waarde van dit gebied. Bijkomend voorzien we een ecologische toelichting van de resultaten met beheersadvies voor de bestemming van het gebied en de voorkomende soorten. Voor een efficiënt behoud van de biodiversiteit is een goede relatie mens – natuur een noodzaak en aan het ontwikkelen van dit besef hoopt onze organisatie ook een steentje bij te dragen.

Download onze manifesto: 40_Hyperlink-512  [in het Engels]

Stichtende leden

Stichtende leden

Jeroen Casteels is momenteel werkzaam als adviesverlener natuur- en boswetgeving bij de Vlaamse overheid, werkte voor een milieustudiebureau en gaf daarvoor aan de K.U.Leuven onder meer praktijklessen ecologie en determinatie van dieren. Hij is gefascineerd door insecten, in het bijzonder door mieren. Hij was ook vrijwilliger in diverse conservatieprogramma’s voor zeeschildpadden.

Dr. Merlijn Jocqué is werkzaam aan de universiteit van Stanford als projectmanager. Hij bestudeert biologische diversiteit, ecosysteemfuncties en het behoud van ecosysteemservices in de tropen. Merlijn heeft ervaring in het opnemen van de biodiversiteit van een breed spectrum aan organismen en is uitzonderlijk geïnteresseerd in onaangeroerde natuurlijke regio’s.  

Samuël Fouret studeerde af als botanist aan de Katholieke Universiteit Leuven. Zijn interesses bestrijken biogeografie en evolutie. Naast zijn taak als biologie en wetenschapsleerkracht is hij een gepassioneerd reiziger, een toegewijd golfsurfer en een enthousiast natuurfotograaf.

Dr. Steven Janssens is wetenschapper aan de Plantentuin Meise, verantwoordelijk voor de moleculair-genetische onderzoekscomponent. Hij richt zich vooral op evolutionaire patronen en mechanismen van speciatie binnen de bloemplanten a.d.h.v. biogeografie, diversificatie-analyses, fylogenie, populatiegenetica en bio-informatica. Zijn focus ligt vooral op Afrikaanse bomen, banaan, balsemien en koffie.

Dr. Vincent Merckx is evolutiebioloog en groepleider bij Naturalis Biodiversity Center in Nederland. Hij doceert aan de Universiteit Leiden en de Universiteit van Amsterdam. Zijn onderzoek spitst zich toe op de evolutie van planten en hun interacties met mycorrhizaschimmels. Vincent is gepassioneerd door biodiversiteitsonderzoek en organiseerde veldwerk in tropisch Amerika, Afrika, Zuidoost Azië en Oceanië.  

Projectverantwoordelijken

Projectverantwoordelijken

Arne Sinnesael is in 2015 afgestudeerd met een Master in de biologie aan de KU Leuven. Ondertussen legt hij een doctoraat af aan dezelfde universiteit. In dit doctoraat onderzoekt hij de voordelen, specificiteit en de evolutie van plant-bacterie interacties in tropische planten (Rubiaceae). In BINCO helpt hij ondermeer mee aan het MABIMO-project. Naast zijn eigen onderzoek is hij gepassioneerd in natuurfotografie, rondtrekken en is geïnteresseerd in alle facetten van de biodiversiteit.

Eva Hulsmans onderzoekt als doctoraatsstudente de biodiversiteit in landbouwlandschappen, zowel van geleedpotigen, planten, als het bodemmicrobioom. Binnen BINCO is ze voornamelijk actief in het MABIMO project bij de organisatie van een jeugduitwisseling. In haar vrije tijd trekt ze er graag op uit en doet ze aan natuurbeheer.

Jan Mertens is PhD-student in tropische ecologie en pollinatiebiologie aan de Charles Universiteit in Praag. Hij bestudeert de altitudinale patronen van (nacht)vlinders op Mount Cameroon in relatie tot de pollinatienerwerken aldaar. Gaandeweg bouwt hij zijn taxonomische kennis van vlinders op en hij heeft de know-how om de biodiversiteit van vlinders in een tropische omgeving gestandaardiseerd op te nemen. Ook is hij de webmaster van deze website en heeft hij wat ervaring in grafisch design en lay-out.   

Martijn Van Roie is doctoraatstudent ecosysteembeheer aan Universiteit Antwerpen en is gepassioneerd door insect-ecologie en -taxonomie. Zijn expertises liggen voornamelijk bij bladhaantjes (Chrysomelidae) en boktorren (Cerambycidae) en hij is betrokken in diverse projecten rond verspreiding en classificatie van deze families in Centraal Amerika. Tot slot is hij de coördinator van BINCO’s digitalisatieprojecten in musea, waaronder het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen.

Dr. Matthias De Beenhouwer is bosecoloog en momenteel werkzaam als project manager voor de ngo WeForest. Matthias behaalde z’n PhD aan de Katholieke Universiteit Leuven rond biodiversiteit en ecosysteemdiensten in de Afromontane koffiebossen. Hij is gespecialiseerd in (agro)bosbouwsystemen en heeft 7 jaar ervaring in Ethiopië en Zuidelijk Afrika. Hij is ook ervaren in gestandaardiseerde biodiversiteitsopnames, voornamelijk van planten en gewervelden.  

Actieve leden

Actieve leden

Anouk D’Hont is een PhD studente mariene biologie en bestudeert de anthropogene impact op biodiversiteit van mariene fauna in de Ponto-Kaspische zee. Momenteel is ze werkzaam bij GiMaRis, een marien researchbedrijf in Leiden. Naast marien onderzoek is ze ook zeer gepassioneerd in terrestrische biodiversiteit, in het bijzonder macronachtvlinders.

Arne Mertens studeerde af als bioloog aan de KU Leuven in 2016. Momenteel is hij werkzaam als wetenschappelijk medewerker in het plantkundig instituut van deze universiteit waar hij zicht probeert te krijgen in de populatiegenetica van Duizendguldenkruid. Binnen Binco breidt hij zijn soortenkennis uit en springt hij bij waar nodig. In zijn vrije tijd houdt hij zich vooral bezig met muziek, sport en tegen een gezelschapsspelletje zegt hij geen nee.

Cedric Marsboom is een industrieel ingenieur natuur en milieu (2014, KULeuven). Zijn master thesis bahandelde vegetatie dynamieken in Nech Sar National Park, Ethiopië. Hij is de huidige CTO van Avia-GIS waar hij het R&D team leidt. Zijn belangrijkste onderzoekstopic is spatiale en mathematische modelling in tropische ziektes. In het verleden werkte hij in bodemkunde en aan de universiteit van Antwerpen op ecosysteem diensten.

Frederik De Wint is een masterstudent in de Biologie: ‘Biodiversiteit, Conservatie en Restauratie’ aan de Universiteit van Antwerpen. Gefocust op entomologie is hij vooral geïnteresseerd in sociale insecten en tropische biodiversiteit. Momenteel werkt hij aan zijn masterthesis omtrent de relatie tussen de Ruwe pissebed (mierengast) en Rode bosmieren. Verder coordineert hij een BINCO determinatieproject op mieren uit Honduras.

Hanna Stynen studeerde af als biologe en ze heeft ook een lerarenopleiding op zak. Momenteel werkt ze bij Regionaal Landschap Dijleland vzw aan projecten rond agrobiodiversiteit, habitatverbetering en ecologische corridors. Binnen BINCO is ze verantwoordelijk voor de ledenadministratie en steekt ze een handje toe waar nodig. Haar interesses liggen enorm breed, maar vooral insecten kunnen haar boeien. Daarnaast is ze ook een beginner in de natuurfotografie.

Jonas Merckx studeerde af in 2016 als Bioloog aan de KU Leuven. Momenteel is hij werkzaam als onderzoeker bij Biobest waar hij mijten onderzoekt voor gebruik bij biocontrole. Jonas ging in 2017 op expeditie naar Madagaskar waar hij data over ongewervelden verzamelde. Verder werkte hij mee op diverse BINCO projecten zoals het digitalisatieproject in het KBIN en het MABIMO project. Zijn ervaring omvat voornamelijk Afrikaanse vissen, spinnen en zweefvliegen.

Lore Geeraert is PhD student aan de KU Leuven. Ze is in het bezit van mastertitels in biologie en tropische ecologie. Momenteel bestudeert ze de invloed van landbouwintensivering op pollinatorgroepen van Arabicakoffie in Ethiopië. Haar voorname interesses omvatten tropische bosecosystemen en de entomologische diversiteit daarin.

Dr. Willem-Jan Emsens is als ecoloog verbonden aan Antwerpen Universiteit en onderzoekcentrum B-WARE. Hij heeft een brede interesse in alles gerelateerd aan conservatie en restauratie, met de nadruk op biogeochemie en gemeenschapsecologie. Bij BINCO houdt hij zich voornamelijk bezig met gestandaardiseerde cameravalstudies en grote terrestrische zoogdieren.