BINCO (Biodiversiteit Inventarisatie voor Conservatie) is opgericht door vijf enthousiaste biologen met een gedeelde passie voor de natuur en een drang om bij te dragen tot de huidige problematiek van dalende biodiversiteit. De teloorgang van de biodiversiteit op onze planeet is geen nieuws meer. Grote gebieden en een ongekend aantal soorten zijn al onherroepelijk verdwenen. Het stijgende bevolkingsaantal blijft de druk verhogen op de resterende natuurgebieden en soorten. Willen we het huidige niveau van diversiteit behouden, dan is een uitgebreide kennis van de resterende soortenrijkdom onontbeerlijk en een basis voor verdere stappen van conservatie.

Informatie omtrent fauna en flora in welbepaalde gebieden zowel in ons land als in de rest van de wereld is verbazingwekkend klein, vaak beperkt tot een aantal charismatische groepen en in vele gevallen gebaseerd op losse observaties. BINCO stelt zich als doel om op gestandaardiseerde manier ecologisch waardevolle en unieke stukken natuur te inventariseren die dreigen in de vergetelheid te geraken of te verdwijnen en zo bij te dragen tot behoud van hele gebieden en individuele soorten.

We ambiëren objectieve betrouwbare data die een zo volledig mogelijk beeld geven van aanwezige biodiversiteit. Onze activiteiten in een bepaalde regio zullen concreet resulteren in een rapport met een inventarisatielijst en een evaluatie van de waarde van dit gebied. Bijkomend voorzien we een ecologische toelichting van de resultaten met beheersadvies voor de bestemming van het gebied en de voorkomende soorten. Voor een efficiënt behoud van de biodiversiteit is een goede relatie mens – natuur een noodzaak en aan het ontwikkelen van dit besef hoopt onze organisatie ook een steentje bij te dragen.

Download onze manifesto: 40_Hyperlink-512  [in het Engels]

Stichtende leden & staf

Stichtende leden & staf

Jeroen Casteels – voorzitter, oprichter
Jeroen is momenteel werkzaam als adviesverlener natuur- en boswetgeving bij de Vlaamse overheid, werkte voor een milieustudiebureau en gaf daarvoor aan de K.U.Leuven onder meer praktijklessen ecologie en determinatie van dieren. Hij is gefascineerd door insecten, in het bijzonder door mieren. Hij was ook vrijwilliger in diverse conservatieprogramma’s voor zeeschildpadden.

Dr. Merlijn Jocqué – secretaris, oprichter
Merlijn is werkzaam aan de universiteit van Stanford als projectmanager. Hij bestudeert biologische diversiteit, ecosysteemfuncties en het behoud van ecosysteemservices in de tropen. Merlijn heeft ervaring in het opnemen van de biodiversiteit van een breed spectrum aan organismen en is uitzonderlijk geïnteresseerd in onaangeroerde natuurlijke regio’s.  

Dr. Vincent Merckx – penningmeester, oprichter
Vincent is evolutiebioloog en groepleider bij Naturalis Biodiversity Center in Nederland. Hij doceert aan de Universiteit Leiden en de Universiteit van Amsterdam. Zijn onderzoek spitst zich toe op de evolutie van planten en hun interacties met mycorrhizaschimmels. Vincent is gepassioneerd door biodiversiteitsonderzoek en organiseerde veldwerk in tropisch Amerika, Afrika, Zuidoost Azië en Oceanië.  

Dr. Steven Janssens – oprichter
Steven is wetenschapper aan de Plantentuin Meise, verantwoordelijk voor de moleculair-genetische onderzoekscomponent. Hij richt zich vooral op evolutionaire patronen en mechanismen van speciatie binnen de bloemplanten a.d.h.v. biogeografie, diversificatie-analyses, fylogenie, populatiegenetica en bio-informatica. Zijn focus ligt vooral op Afrikaanse bomen, banaan, balsemien en koffie.

Samuël Fouret – oprichter
Samuël studeerde af als botanist aan de Katholieke Universiteit Leuven. Zijn interesses bestrijken biogeografie en evolutie. Naast zijn taak als biologie en wetenschapsleerkracht is hij een gepassioneerd reiziger, een toegewijd golfsurfer en een enthousiast natuurfotograaf.

Dr. Lore Geeraert is een terrestrisch ecologe. Ze heeft ervaring met het evalueren van de effecten van menselijke activiteiten op de aanwezige diversiteit en ecosysteemdiensten. Haar interesse ligt voornamelijk bij tropische (agro)bossen en hun diversiteit aan insecten. Veldwerk voerde ze jarenlang uit in Oost-Afrika, maar werkte eveneens in Centraal-Amerika en Europa. Lore is momenteel de coördinator van BINCO’s Abdij van Park project in België. 

Jan Mertens – webmaster
Jan is doctoraatsstudent in pollinatiebiologie, met een focus op de Afrikaanse tropen. Maar vooral geeft hij enorm om natuurbescherming en restoratie. Hij is ervaren in biodiversiteitsinventarisaties in verafgelegen, tropische omgevingen met een nadruk op Afrotropische dagvlinders. Binnen BINCO is hij betrokken in verscheidene digitaliseringsprojecten, hij identificeert dag- en nachtvlinders, draagt bij tot het design van rapporten en publicaties, en onderhoudt deze website.  

Martijn Van Roie – vrijwilligerscoördinator
Martijn is doctoraatstudent ecosysteembeheer aan Universiteit Antwerpen en is gepassioneerd door insect-ecologie en -taxonomie. Zijn expertises liggen voornamelijk bij bladhaantjes (Chrysomelidae) en boktorren (Cerambycidae) en hij is betrokken in diverse projecten rond verspreiding en classificatie van deze families in Centraal Amerika. Tot slot is hij de coördinator van BINCO’s digitalisatieprojecten in musea, waaronder het KBIN.

Projectleiders

Projectleiders

Dr. Matthias De Beenhouwer
Matthias is bosecoloog en momenteel werkzaam als regionaal directeur voor de ngo WeForest. Matthias behaalde z’n PhD aan de Universiteit van Leuven rond biodiversiteit en ecosysteemdiensten in de Afromontane koffiebossen. Hij is gespecialiseerd in (agro)bos-bouwsystemen en heeft 8 jaar ervaring in Oost, Centraal en Zuidelijk Afrika. Hij is ook ervaren in natuurbehoud en gestandaardiseerde biodiversiteitsopnames, voornamelijk van planten en gewervelden.  

Ruben Foquet
Ruben ondersteunt bosherstel projecten voor de NGO WeForest, als bio-ingenieur, gebaseerd in Zambia. Voor reeds verschillende conservatie projecten, voerde Ruben veldwerk uit in Ethiopië, Chili, Kenia, Madagaskar, Malawi en Zambia. Hij heeft een brede interesse in bos biodiversiteit, met een focus op vogels, amfibieën en sprinkhanen. Als enthousiaste fotograaf voorzag Ruben reeds verschillende projecten van kwalitatief beeldmateriaal.  

Eva Hulsmans
Eva onderzoekt als doctoraatsstudente de biodiversiteit in landbouwlandschappen, zowel van geleedpotigen, planten, als het bodemmicrobioom. Binnen BINCO is ze voornamelijk actief in het MABIMO project bij de organisatie van een jeugduitwisseling. In haar vrije tijd trekt ze er graag op uit en doet ze aan natuurbeheer.

Dr. Arne Sinnesael
Arne is in 2015 afgestudeerd met een Master in de biologie aan de KU Leuven. Ondertussen legde hij een doctoraat af aan dezelfde universiteit waarin een tropische bacterie-plant interacties in tropische planten (Rubiaceae) werd onderzocht. In BINCO helpt hij ondermeer mee aan het MABIMO-project en sponsoring. Naast zijn eigen onderzoek is hij gepassioneerd in natuurfotografie, rondtrekken en is geïnteresseerd in alle facetten van de biodiversiteit.

Actieve leden

Actieve leden

Tim van Berkel behaalde een MSc Conservation & Biodiversity aan de Universiteit van Exeter. Dagelijks verkent Tim het gebruik van zeewierteelt voor biodiversiteitsverbetering en CO2-vastlegging in The Cornish Seaweed Company. Tim’s onderzoeksinteresse en expertise liggen bij de bescherming van bedreigde zoogdieren met behulp van gestandaardiseerde onderzoekstechnieken zoals cameravallen. Hij heeft een speciale passie voor ontoegankelijke en ongerepte ecosystemen, vooral in de tropen.  

Christiaan Ceusters studeerde af als bioloog aan de KULeuven in 2017. Sindsdien is hij werkzaam bij de Federale overheidsdienst volksgezondheid als Medewerker Risicobeheersing Biociden. Zijn focus ligt echter op entomologie en hij heeft een sterke interesse in spinnen, alsook urbane ecologie. Christiaan heeft reeds twee expedities naar Madagaskar achter de rug en begeleidt binnen BINCO het identificatieproject rond spinnen verzameld tijdens de afgelopen jaren in Madagaskar.

Alexandra Evans onderzoekt de verspreiding en evolutiebiologie van Epipactis-orchideeën in Europa als PhD-student aan de KU Leuven. In haar vorige studies lag de focus op Afrikaanse reptielen maar haar voornaamste interesse ligt in biogeografie van alle organismen. Binnen BINCO is ze betrokken bij het catalogiseren van de dagvlinders uit het Noordoosten van Madagaskar, onderdeel van BINCO’s jaarlijks terugkerende inventarisaties.

Dr. Willem-Jan Emsens is als ecoloog verbonden aan Antwerpen Universiteit en onderzoekcentrum B-WARE. Hij heeft een brede interesse in alles gerelateerd aan conservatie en restauratie, met de nadruk op biogeochemie en gemeenschapsecologie. Bij BINCO houdt hij zich voornamelijk bezig met gestandaardiseerde cameravalstudies en grote terrestrische zoogdieren.

Mathias D’haen studeerde af als bioloog aan de Czech University of Life Sciences. Hij onderzocht de ruimtelijke ecologie van Kordofan Giraffen in het Garamba Nationaal Park (DRC) waarna hij er werkzaam was als geograaf voor African Parks. Daarnaast werkte hij ook in het Odzala Nationaal Park (Republiek Congo) en het Chinko reservaat (CAR). Hij werkt momenteel als cartograaf verbonden aan esri bij de Europese Commissie. Zijn voornaamste interesses zijn vogels en zoogdieren uit het ruime Congo-basin en Westelijk Palearctisch gebied.

Matthew Hamer is gefascineerd door insectendiversiteit, voornamelijk mieren, met een nadruk op cryptische soorten levend tussen dode bladeren en ondergronds. Hij studeerde zoologie aan Bangor University Wales en een volgde een masteropleiding in Taxonomie, biodiversiteit en evolutie aan het Imperial College Londen in samenwerking met het Natuurhistorisch Museum Londen. Ook is hij enthousiast macro-fotograaf.

Dr. Anouk D’Hont is een PhD studente mariene biologie en bestudeert de anthropogene impact op biodiversiteit van mariene fauna in de Ponto-Kaspische zee. Momenteel is ze werkzaam bij GiMaRis, een marien researchbedrijf in Leiden. Naast marien onderzoek is ze ook zeer gepassioneerd in terrestrische biodiversiteit, in het bijzonder macronachtvlinders.

Cedric Marsboom is een industrieel ingenieur natuur en milieu (2014, KULeuven). Zijn master thesis bahandelde vegetatie dynamieken in Nech Sar National Park, Ethiopië. Hij is de huidige CTO van Avia-GIS waar hij het R&D team leidt. Zijn belangrijkste onderzoekstopic is spatiale en mathematische modelling in tropische ziektes. In het verleden werkte hij in bodemkunde en aan de universiteit van Antwerpen op ecosysteem diensten.

Jonas Merckx studeerde af in 2016 als Bioloog aan de KU Leuven. Momenteel is hij werkzaam als onderzoeker bij Biobest waar hij mijten onderzoekt voor gebruik bij biocontrole. Jonas ging in 2017 op expeditie naar Madagaskar waar hij data over ongewervelden verzamelde. Verder werkte hij mee op diverse BINCO projecten zoals het digitalisatieproject in het KBIN en het MABIMO project. Zijn ervaring omvat voornamelijk Afrikaanse vissen, spinnen en zweefvliegen.

Dominik Oorts is student mariene biologie met een passie voor macro-invertebraten en hun ecologische impact. Hij heeft zijn bachelor gedaan aan de Universiteit van Antwerpen en studeert op dit moment mariene biologie in de masteropleiding Oceans & Lakes, een interuniversitaire opleiding tussen de VUB, Universiteit van Antwerpen en de Universiteit van Gent. 

Brogan Pett is PhD student aan de University of Exeter. Hij bestudeert er de ecologie, behoud en biogeografie van Carabus intricatus. Hiervoor werkte hij twee jaar in Paraguay als museum curator en entomoloog en nam hij deel aan twee expedities naar Madagaskar. Brogan treed op als onderzoeksleider van SpiDivERse (de spinnenwerkgroep van BINCO) welke momenteel verscheidene nieuwe spinnenvondsten van Madagaskar verwerkt. 

Frederik De Wint studeerde af als bioloog met specialisatie Biodiversiteit en Conservatie (UAntwerpen). Gefocust op biodiversiteit en ecologie, is hij enorm gepassioneerd door insecten en vleermuizen. Als Operations Manager van MyrmEcoDex (BINCO mierenwerkgroep) werkt hij momenteel op diversiteit van mierensoorten in Honduras.