Jeroen

Een nieuwe expeditie! Belete-Gera, Ethiopië

Het Belete-Gera bosgebied ligt in het zuidwesten van Ethiopië en is één van de grootste aaneengesloten stukken bos van Ethiopië met een oppervlakte van ongeveer 1000 km². Het is een afromontaan regenwoud met soms steile hellingen en hoogteverschillen tussen 1500 en 2600 meter. Dit gebied is het oorsprongsgebied van wilde Arabica koffie. Door de sterke bevolkingsgroei en de grote vraag naar land, koffie en hout wordt dit bosrijke gebied bedreigd door houtkap. Nochtans ligt het gebied binnen het “UNESCO Eastern afromontane biodiversity hotspot” dankzij een zeer diverse fauna en flora met veel endemische soorten. BINCO trekt er eind 2014 naartoe om de waarde van dit gebied voor zoogdieren, reptielen en amfibieën in kaart te brengen.


Aankondiging derde BINCO quiz op 22 maart 2014

Op zaterdag 22 maart organiseren wij de derde BINCO quiz in de Elizabethrefter in het Heilig Hart instituut te Heverlee. Inschrijven per team (max. 5 personen, 20 euro per team) kan via info@binco.eu. Deze quiz wordt georganiseerd ten voordele van onze werking, lopende en toekomstige projecten. Start om 19.30u!


De eilanden van Papua-Nieuw-Guinea: in het voetspoor van Benoit Mys

Tijdens het midden van de jaren ‘80 werkte een Belgische doctoraatstudent, Benoit Mys (foto links), verbonden aan de Universiteit Antwerpen aan een proefschrift over de zoögeografie van reptielen uit Noord Papua-Nieuw-Guinea. Benoit overleed helaas in een tragisch ongeval in Papua voordat hij zijn doctoraat kon afronden. De collecties die hij verzamelde werden gedeponeerd in het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) in Brussel. Deze bleven 30 jaar onaangeroerd tot in de herfst van 2011 totdat Jonathan Clegg, een masterstudent herpetologie aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB), de collectie en de meer dan 200 slangen hierin onderzocht.

De bevindingen waren uitzonderlijk. 15 nieuwe soorten voor het eiland en 2-3 onbeschreven slangensoorten voor de wetenschap. Om de nieuwe soorten te kunnen beschrijven is echter ‘vers’ materiaal vereist. De slangen werden bewaard in formaldehyde (formol) en dit belet betrouwbare moleculaire analyses en doet de kleuren van de dieren vervagen. Een kleine groep ervaren herpetologen met een BINCO vertegenwoordiging wil nu een expeditie ondernemen naar exact dezelfde plaatsen die Benoit Mys 30 jaar eerder heeft aangedaan. Het belangrijkste doel is het vinden van levende exemplaren van dezelfde specimens als in de museumcollectie zodat ze eindelijk goed kunnen gedocumenteerd worden. Deze expeditie is ook een fantastische kans om veranderingen in de omgeving documenteren en te evalueren hoe de herpetologische fauna in deze periode is veranderd.

Een expeditie zoals deze is zeer uitdagend, zowel in termen van logistiek en funding en elke gift wordt ten zeerst geapprecieerd. Vele kleine donaties kunnen een verschil maken. Kijk op de projectpagina hoe je kan helpen.


Fotodienst – Welke soort is dit?

Heb je een dier of plant gezien en wil je weten over welke soort het gaat, liefst met wat uitleg erbij? Stuur een bericht naar welkesoortisdit@binco.eu en wij geven graag antwoord op al je vragen. Het is belangrijk dat je enkele (scherpe) foto’s meestuurt en een beschrijving van de plaats waar je het dier of de plant gevonden hebt. Hoe meer informatie je ons kan geven hoe gemakkelijker het voor ons is om er een juiste naam op te kleven!


Tweede BINCO nieuwsbrief

De tweede BINCO nieuwsbrief is er, bekijk hem hier. In de nieuwsbrief worden de projecten en activiteiten van het afgelopen jaar uit de doeken gedaan. Indien je onze volgende nieuwsbrieven wil ontvangen, schrijf je dan gerust in onderaan de voorpagina of stuur ons een mailtje (info@binco.eu) en we zetten je graag in de lijst.


Artikel in Natuurpunt Focus – Oerkreeftjes herontdekt

Tot voor kort werd aangenomen dat zogenaamde oerkreeftjes of grote branchiopoden definitief verdwenen waren uit het Belgische landschap als gevolg van vernietiging en degradatie van tijdelijke wateren door de intensivering van de landbouw en de massale ontwatering van het land. Twee BINCO leden die verbonden zijn aan het Labo voor Aquatische Ecologie, Evolutie en Biodiversiteitsbehoud van de KU Leuven ontdekten verschillende nieuwe populaties van deze dieren. Dit toont aan dat deze unieke, primitieve kreeftachtigen nog steeds aanwezig zijn. Alleen rijst nu de vraag of er voor deze bijzondere diergroep nog wel een toekomst is in de lage landen. Bekijk het artikel hier.


Pico Bonito 2012 – Rapport beschikbaar

De bevindingen van de Pico Bonito expeditie van vorig jaar (juni 2012) werden vastgelegd in dit nieuwe BINCO rapport. Deze relatief korte inventarisatie leverde verschillende nieuwe soorten voor het park op, samen met enkele nieuwe voor de wetenschap. Het is duidelijk dat dit illustreert hoe weinige informatie er beschikbaar is van deze regio. De waarneming van endemische en zeer bedreigde soorten zoals de Midden-Amerikaanse of Bairds tapir en zwarthandslingeraap benadrukt het belang van deze regio. Grotere inspanningen zijn nodig om deze regio te beschermen tegen allerlei menselijke drukken.


Een juweeltje van een BINCO artikel

In dit artikel dat we publiceerden in het open acces tijdschrift Journal of Insect Science beschrijven we de kevers van het genus Chrysina uit het Nationaal park Cusuco (Honduras) en de relatie tussen het aantal gevonden soorten en de plaats van voorkomen in het nevelwoud, samen met een identificatiesleutel. Dit moet het onderzoekers gemakkelijker maken deze dieren in kaart te kunnen brengen. Deze kevers zijn meestal voorzien van prachtige metallische kleuren wat hen zeer gegeerd maakt bij verzamelaars. Je kan het artikel hier downloaden.