Internationale Projecten

Intensification of forest for coffee production affects mammals in Ethiopia

Onze verontschuldigingen, dit bericht is alleen beschikbaar in het Engels.


Sheka, Ethiopië, Biodiversity Express Survey – Rapport beschikbaar

De resultaten van onze tweede expeditie in Zuidwest Ethiopië zijn terug te vinden in deze Biodiversity Express Survey. Het Sheka woud is een UNESCO biosfeer reservaat en één van de grootste overgebleven bosfragmenten in het land. De biodiversiteit van dit gebied, met zeer uiteenlopende habitats zoals hoogveen in bamboowouden tot laaggelegen rivierbossen, is tot op heden echter onvoldoende bestudeerd. Daarom onderzochten wij de amfibie-, zoogdier- en vogeldiversiteit en noteerden we alle observaties van reptielen, dagvlinders en epifytische orchideeën. Dit rapport zal op termijn worden aangevuld eens meer gegevens beschikbaar zijn (rapport enkel in het Engels).


Monitoring van de Maltese biodiversiteit – Openingsworkshop

BINCO vzw doet samen met Friends of the Earth Malta een oproep om deel te nemen aan een ecologische workshop van 21 tot en met 27 september 2016 die door zal gaan in Malta. Deze workshop betekent de start van een lange termijn biodiversiteitsmonitoring op het eiland waarvoor we geëngageerde/gepassioneerde kandidaten zoeken. Deze kandidaten moeten de Belgische nationaliteit bezitten en jonger zijn dan 30 jaar.
Het geheel wordt ondersteund door het Erasmus+ Learning Mobility of Individuals Programme van de Europese Commissie.
Het gaat om een volledig gesponsorde workshop, inclusief vlucht, verblijfskosten en accommodatie.


Sheka forest Ethiopië – update

Het BINCO team is ondertussen al ruim een maand in Ethiopië voor een nieuw project gesteund door Birdlife international en CEPF (Critical Ecosystem Partnership fund). We werken vanuit Masha, een dorp in het midden van het UNESCO Sheka biosfeer reservaat, omgeven door mooie stukken min of meer intact bos. Met behulp van MELCA, een Ethiopische ngo, selecteerden we 5 lokale trainees, met elk een verschillende achtergrond en leeftijd. De drie weken intensieve theoretische training rond duurzaam bosbeheer, biodiversiteit en biodiversiteit monitoring resulteerden in een aantal interessante presentaties, workshops en groepsdiscussies. De eerste dagen praktische training waren ook al bijzonder leerrijk en het plan is nu om door te gaan met het geven van praktische sessies om de ervaring van de trainees te laten toenemen rond gestandaardiseerde biodiversiteit monitoring en duurzaam bosbeheer. Het gebied staat terecht te boek als een hotspot voor biodiversiteit, en de trainees waren zelfs niet echt onder de indruk toen we twee endemische en bedreigde (één VU, de ander EN) soorten “banaankikkertjes” vonden in één en dezelfde bananenplant aan de oever van een grote rivier. Pas later merkten we dat het niet zo uitzonderlijk is om verschillende bedreigde soorten op dezelfde plaats aan te treffen toen we een karkas van een muilezel vonden, met 4 soorten gieren er rond (allen te boek als CR op de IUCN rode lijst). We kijken er dan ook naar uit om het gebied verder te onderzoeken en hopen dat onze trainees nog meer interessante ontdekkingen kunnen doen in de nabije toekomst!


Nieuw ontdekte populaties van de Ethiopische endemische en bedreigde bananenkikker (Afrixalus clarkei)

Het natuurlijke bosareaal in Ethiopië bedraagt minder dan 3% van de historische toestand. Daardoor loopt de bananenkikker Afrixalus clarkei, tot nu toe enkel gekend van twee populaties in de bosfragmenten in het zuidwesten van het land, een grote kans op uitsterven.

Tijdens onze BINCO expeditie in het Beleta-Gera woud (2014) werden er verschillende nieuwe populaties ontdekt van deze charmante kikkers. Deze nieuwe gegevens zijn veelbelovend en zetten hopelijk aan tot een betere bescherming van de soort.

De biogeografische range van deze soort werd zo uitgebreid met 40 km noordwaarts en 70 km oostwaarts. De hoogte tot waar de dieren voorkomen moet ook worden bijgesteld van 1800 m naar 2030 m boven zeespiegel.

De studie is gepubliceerd in het open-access tijdschrift zookeys en kan hier worden gedownload.


Sheka forest Ethiopië – Een nieuw BINCO project

In het voorjaar van 2016 zal er een nieuw BINCO-project op gang getrokken worden rond biodiversiteit in de (koffie)bossen van Zuidwest Ethiopië. We trekken deze keer naar Sheka forest, een UNESCO biosfeer reservaat, waar (internationale) kennis van de plaatselijke fauna nog steeds zeer schaars is. Met steun van de CEPF (Critical Ecosystem Partnership Fund) is het de bedoeling om, samen met de lokale bevolking, gestandaardiseerde biodiversiteitsinventarisaties te doen in verschillende habitats. We focussen hierbij op zoogdieren, vogels en amfibieën en hopen dat met de vergaarde kennis van de fauna het bos beter beschermd en beheerd kan worden.


BINCO steunt Jambiani – Zanzibar

BINCO zet zich in om het biologie onderwijs in Zanzibar te ondersteunen. Zo brachten we in 2012 een voorbereidend bezoek aan de scholen van het Zuid-District om te bekijken hoe onze vereniging hier een meerwaarde kan betekenen. In overleg met de plaatselijke leerkrachten en directeurs hebben we besloten in eigen land didactisch materiaal in te zamelen. Speciale dank gaat hiervoor uit naar directeur Herwig Schroijen en Magda Verbiest van Basisschool De Graankorrel Blauberg (Herselt) die verantwoordelijk waren voor het overgrote deel van de schenking. Dit jaar werd in Jambiani ook een watertoren gebouwd om onafhankelijk van stroompannes de school te voorzien van water. Hierdoor kan het biologie- en chemielokaal voorzien worden van stromend water. De watertoren en de bouw ervan werd financieel ondersteund met de opbrengst van onze jaarlijkse BINCO quiz. Het is een volgende stap met de bedoeling om beter onderwijs met aandacht voor ecologie en biodiversiteit in Zanzibar te ondersteunen. Mogelijk wordt dit project in de toekomst verder uitgebouwd met als werktitel ‘Educate for life’.

Het geheel kadert in een langdurige samenwerking tussen de school en de Belgische vzw ‘Vrienden van Jambiani’. Deze vereniging ondersteunt een secundaire school, plaatselijke economische activiteiten (waaronder een landbouwcoöperatieve), en een plaatselijk medisch centrum in het dorp Jambiani in Zanzibar. Daarnaast worden de laatste jaren ook andere secundaire scholen in het Zuid-District gesteund.


Short note: Manenrat in Ethiopië

Tijdens onze expeditie in Zuidwest Ethiopië vorig jaar (2014) troffen we een manenrat (Lophiomys imhausi) aan op één van onze cameravallen. Dit zou, naar ons weten, de eerste keer zijn dat deze soort in het wild is vastgelegd op een cameraval. Dit schuwe knaagdier was nog nooit in Afromontaan regenwoud ten Westen van de Riftvallei waargenomen. In dit korte artikel, gepubliceerd in het African Journal of Ecology, voegen we onze waarneming toe aan zijn reeds gekende verspreiding.

Het originele cameravalfilmpje:

https://youtu.be/ojTkA5ss3h8