Everzwijnen in de Dijlevallei

Tijdens een inventarisatie van grote zoogdieren in het natuurgebied ‘De vijvers van Florival’ in Sint-Agatha-Rode in September 2012 werd een opmerkelijke nieuwkomer waargenomen. Na een maand ter plaatse liep een van onze grootste zoogdieren verschillende keren voorbij het oog van de bewegingsgevoelige camera. Verschillende opnames werden gemaakt waarop ten minste één wijfje en een mannetje kon worden herkend. Tot in 18e eeuw kwamen everzwijnen veelvuldig voor in Vlaanderen. De populaties zijn daarna sterk teruggelopen. Dit kan wijzen op een toename van de populatie, maar ook op een stijging van uitgezette, ontsnapte of uitgezworven dieren. Het everzwijn is in Vlaanderen hoe dan ook bezig aan een opmars.

Zie voor meer informatie:
http://www.natuurpunt.be/nl/everzwijnen-in-vlaanderen_2439.aspx