Een nieuwe expeditie! Belete-Gera, Ethiopië

Het Belete-Gera bosgebied ligt in het zuidwesten van Ethiopië en is één van de grootste aaneengesloten stukken bos van Ethiopië met een oppervlakte van ongeveer 1000 km². Het is een afromontaan regenwoud met soms steile hellingen en hoogteverschillen tussen 1500 en 2600 meter. Dit gebied is het oorsprongsgebied van wilde Arabica koffie. Door de sterke bevolkingsgroei en de grote vraag naar land, koffie en hout wordt dit bosrijke gebied bedreigd door houtkap. Nochtans ligt het gebied binnen het “UNESCO Eastern afromontane biodiversity hotspot” dankzij een zeer diverse fauna en flora met veel endemische soorten. BINCO trekt er eind 2014 naartoe om de waarde van dit gebied voor zoogdieren, reptielen en amfibieën in kaart te brengen.