Hemeleilanden en Spinnen: een verhaal over twee ontdekkingen in zuidelijk Afrika

Xevioso cepfi is beschreven uit stalen afkomstig van de 2016 expeditie naar het Njesi plateau, Mozambique, terwijl X. megcummingae ontdekt werd na het grondis doorspitten van de collecties in het KBIN.

Omvang van bedreigde vogelpopulaties langs de Mekongriver neemt af

Samen met een interdisciplinair team biologen, samengesteld door BINCO voerden wij, Eric Sandvig en John Mittermeier, een 'rapid biodiversity assessment' uit in het centrale gedeelte van de Mekongrivier in Cambodja.

MyrmEcoDex – Cusuco National Park

MyrmEcoDex, de mierenwerkgroep van BINCO, plant de mierendiversiteit in CNP te onderzoeken op basis van reeds uitgevoerde inventarisaties tijdens voorgaande expedities, museum-collecties en verdere staalnames.

Checklist van de bladhaantjes (Coleoptera: Chrysomelidae) van El Salvador

BINCO voerde een digitalisatieproject uit waarbij een soortenlijst van bladhaantjes (Chrysomelidae) werd opgesteld voor El Salvador. De resulterende wetenschappelijke publicatie vormt een nieuwe basis voor verder onderzoek naar deze keverfamilie.

Verspreiding en identificatie van graanhaantjes in Vlaanderen

BINCO bestudeerde mee de verspreiding en soortsamenstelling van graanhaantjes in Vlaanderen. Met deze informatie kan gezocht worden naar selectieve controlestrategieën met beperkt gebruik van pesticiden.

Boek: Orchids of the Maltese Islands – een beschrijvende veldgids

Deze veldgids, geschreven door Stephen Mifsud in samenwerking met Greenhouse Malta en BINCO, omvat alle orchideeën die voorkomen op de Maltese eilanden. Het boek kan online besteld worden.

Intensification of forest for coffee production affects mammals in Ethiopia

Large and medium-sized carnivores are the first to disappear as coffee forest management intensifies. Results of our camera trap study on mammal communities in the Belete-Gera forest, Ethiopia are published.

Identificatie door digitalisatie faciliteert collectiemanagement

Natuurhistorische musea stellen zich onder andere als doel om hun collecties te catalogeren en voor wetenschappers wereldwijd beschikbaar te maken. Met miljoenen ongewervelden in zulke collecties spreekt het voor zich dat dit een uitdagende taak is.