Abdij van Park – Heverlee

In samenwerking met

Biodiversiteit van het erfgoedlandschap van Abdij van Park

BINCO neemt de biodiversiteit van enkele soortengroepen onder de loep in het domein van Abdij van Park, een historische site in Heverlee (Leuven). Deze inventarisatie gebeurt in samenwerking met de vzw Vrienden van de Abdij van ’t Park, een vrijwilligersvereniging die door de stad Leuven erkend wordt als erfgoed- en natuurvereniging.

Het Abdij van Park domein beslaat ongeveer 40 hectare en wordt gekenmerkt door meerdere grote vijvers binnen een divers cultuurlandschap met houtkanten, weiden, velden, boomgaarden en tuinen. Het is een gekende Vlaamse hotspot voor korstmossen en er vonden eveneens verschillende andere belangrijke waarnemingen plaats, zoals de recente observatie van heelbeen (Holosteum umbellatum). Ondanks deze en tal van andere waarnemingen van bezoekers van deze site, ontbreken echter gestandaardiseerde opnames. Zo’n opnames zijn nodig voor de evaluatie van natuurbeheermaatregelen en om kennis te vergaren over de populatiedynamieken van welbepaalde soorten.

Het domein is in erfpacht aan de Stad Leuven en wordt zakelijk beheerd door de Erfgoedsite Abdij van Park. Het goedgekeurde landschapsbeheerplan dateert uit 2009 en is momenteel aan herziening toe.

Door deze inventarisatie hopen we een inzicht te krijgen in de biodiversiteit van de verschillende biotopen binnen deze historische site. BINCO zal door middel van bodemvallen, Malaisevallen en andere gestandaardiseerde biodiversiteitopnamemethodes voornamelijk kijken naar verschillende keverfamilies (Coleoptera: Carabidae, Silphidae), mieren (Hymenoptera: Formicidae), sprinkhanen en krekels (Orthoptera), zweefvliegen (Diptera: Syrphidae), nachtvlinders (Lepidoptera) en huisjesslakken (Pulmonata). De resultaten van dit project zullen bijdragen aan het besluitvormingsproces omtrent het toekomstig landschaps- en natuurbeheer van het abdijdomein.

Meer lezen

Rapporten en Media

Samenwerking

Contact

© Merlijn Jocque

© Merlijn Jocque

© Merlijn Jocque

© Merlijn Jocque

Met steun van