Hooiberg – Haacht

In samenwerking met

Biodiversiteitsopname op de Hooiberg

De Hooiberg is net zoals het Schoonbroek een deel van het Vlaams Ecologisch Netwerk en is de volgende schakel in de versnipperde groene gordel die doorloopt tot Mechelen. In tegenstelling tot de leem-klei bodem van het Schoonbroek bestaat de ondergrond van de hooiberg, als voorloper van de kempen, voornamelijk uit zand. De Hooiberg verschilt daardoor sterk van omliggende gebieden en wordt gekenmerkt door voornamelijk aangeplant dennenbos, met een rijke ondergroei van mossen en varens. Grote reliëfverschillen binnen een relatief kleine oppervlakte wisselen elkaar af. Dit levert droge en natte microhabitats op met de daaraan aangepaste soorten. In dit gebiedje met een sterk recreatief gebruik is tot nu toe maar weinig geweten wat er leeft en bloeit. BINCO startte in februari 2007 een inventarisatie van voornamelijk planten en terrestrische ongewervelden.

Rapporten en Media

Samenwerking

Contact