Project Chrysomel'ID

Introductie

Sinds 2016 is BINCO een samenwerking aangegaan met het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) om mee te werken aan het digitaliseren van hun collecties. Er werd van start gegaan met de collectie bladhaantjes (Coleoptera – Chrysomelidae), een enorm diverse en fascinerende keverfamilie. In totaal gaat het om 1.400 insectendozen die nu systematisch binnen verschillende deelprojecten worden gedigitaliseerd. BINCO heeft hiervoor een eigen methode ontwikkeld die garant staat voor een goedkope en snelle digitalisering. Dit is echter alleen mogelijk met de hulp van verschillende enthousiaste vrijwilligers.

Heb je interesse om mee te werken aan een van onze digitaliseringsprojecten? Aarzel niet en stuur een bericht naar martijnvanroie@hotmail.com.

DIGI 1: Ontwikkeling van de digitaliseringsmethodiek

Martijn Van Roie, Jan Mertens, Jonas Merckx, Wouter Dekoninck

In een eerste fase werd de digitaliseringsmethodiek ontwikkeld. Daarbij waren de twee vereisten dat het een relatief goedkope en snelle methode moest zijn. Dit bleek mogelijk door het gebruik van een compacte camera met focus stacking functionaliteit in combinatie met een eenvoudige lichtbak voor een optimale belichting. De methode werd vergeleken met een professionele setup van het KBIN aan de hand van eigenschappen zoals fotokwaliteit, kost en snelheid. Hieruit kon worden geconcludeerd dat de ontwikkelde methode een zeer goed alternatief is voor de duurdere setups, zolang de type-specimens nog wel worden gefotografeerd met een professionele camera. Intussen zijn reeds twee van onze setups operationeel in het KBIN.

De resultaten werden voorgesteld op het symposium van de Koninklijke Belgische Entomologische Vereniging (KVBE) in november 2017. De presentatie kan je hier vinden.

Publicatie: Mertens J.E.J., Van Roie M., Merckx J., Dekoninck W. 2017. The use of low cost compact cameras with focus stacking functionality in entomological digitization projects. Zookeys 712: 141–154.

DIGI 2: Digitalisatie Calligrapha

Martijn Van Roie, Jonas Merckx, Jesús Gomèz-Zurita, Wouter Dekoninck

In een pilootproject werd met een door BINCO ontwikkelde methode het genus Calligrapha (Coleoptera/kevers – Chrysomelidae/bladhaantjes) gedigitaliseerd. Omdat de meeste soorten in dit genus kunnen worden geïdentificeerd aan de hand van hun specifiek vlekkenpatroon konden alle specimens digitaal, dus zonder verplaatsing naar een museum waar de collectie bewaard wordt, tot op soort (of soortgroep) geïdentificeerd worden door Dr. Gomèz-Zurita. Hierdoor konden de specimens ook meteen correct geordend worden in het museum. Dit toont aan dat een verstandige combinatie van digitalisering en samenwerking met experts tot een snelle en minder kostelijke identificatie kan leiden. Op deze manier kan taxonomisch onderzoek efficiënter worden gepland.

Publicatie: Merckx J., Van Roie M., Gomèz-Zurita J., Dekoninc, W. 2018From theory to practice: using a photographic inventory of museum collections to facilitate species identifications. Biodiversity Informatics 13: 38–48.

DIGI 3: Chrysomelidae van El Salvador

Frederik De Wint, Ayse Gungor, Charlotte Huyghe, Martijn Van Roie, Wouter Dekoninck, Lukáš Sekerka

In de collecties van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) werden 18 insectendozen ontdekt met soorten uit El Salvador, geïdentificeerd door J. Bechyné. Bechyné was een wetenschapper die in de periode 1942 – 1978 veel onderzoek heeft gedaan naar (o.a. Neotropische) Chrysomelidae. Zijn collectie is zeer waardevol als referentie, en hielp ons bij het opstellen van een checklist van de Chrysomelidae van El Salvador. Voorlopig zijn er nu 420 soorten bladhaantjes gekend van dit land.

Publicatie: Van Roie M., De Wint F., Güngor A., Huyghe C., Dekoninck W. & Sekerka L. 2019. An annotated checklist of the leaf beetles (Coleoptera, Chrysomelidae) from El Salvador, with additions from the Bechyné collection in the Royal Belgian Institute of Natural Sciences. ZooKeys 856: 137-196.

DIGI 4: Cassidinae uit de supplementen van het KBIN

Martijn Van Roie, Lukáš Sekerka, Wouter Dekoninck, Jonas Merckx

Het KBIN herbergt vele ongeïdentificeerde soorten  in de extra collecties die voornamelijk reststalen omvatten en welke nog niet gesorteerd zijn, de zogenaamde “supplementen”. Daaronder bevinden zich ook vele bladhaantjes. We zochten in deze supplementen naar schildpadtorretjes (Cassidinae), een subfamilie binnen de bladhaantjes. Samen met Lukas Sekerka, een expert in deze subfamilie, worden deze nu op naam gebracht en opgenomen in de collecties. Hierdoor krijgen we extra informatie over de verspreiding van deze soorten en wordt dit deel van de collectie opengesteld voor het publiek.

DIGI 4 is een  lopend project, meer info verschijnt hier zodra beschikbaar.

DIGI 5: Catalogus van de typespecimens van Chrysomelidae in het KBIN

Martijn Van Roie, Camille Locatelli, Willem-Jan Emsens, Babette Muyshondt, Wouter Dekoninck

Een typespecimen is een specifiek individu van een bepaalde soort waarop de wetenschappelijke beschrijving van de soort is gebaseerd. Het is dé referentie voor wetenschappers om te weten hoe een specifieke soort eruit ziet. Jammer genoeg is de locatie van elk typespecimen niet  altijd duidelijk. In het KBIN vonden we honderden typespecimens van Chrysomelidae. Op dit ogenblik worden deze gecatalogeerd, gevalideerd en gefotografeerd. Zo vormen we mee een belangrijke basis voor de studie van deze fascinerende kevergroep.

DIGI 5 is een  lopend project, meer info verschijnt hier zodra beschikbaar.