Schoonbroek – Haacht

In samenwerking met

Biodiversiteitsopname in het Schoonbroek

‘Het Schoonbroek’ is een lappendeken van landbouwgronden, braakliggend land, en stukken bos verweven in een netwerk van grachten en beekjes. Dit natuurgebied ligt in de gemeente Haacht op een twintigtal kilometer van de hoofdstad Brussel. Het is een van de typische maar zeldzame stukjes overgebleven groen in dit dichtbevolkte deel van België.

Momenteel geniet dit stuk natuur geen volledige bescherming, toch stelt de lokale natuurvereniging alles in het werk om dit natuurgebied te laten aansluiten bij een gebied dat het statuut van reservaat al verworven heeft. Van januari tot september 2007 inventariseerde BINCO dit broekbos op verschillende groepen fauna en flora en probeert daarbij zo volledig mogelijk te zijn. Door dit te doen kunnen we mogelijk advies geven over hoe in de toekomst de huidige biodiversiteit te behouden of zelfs te verbeteren.

Rapporten en Media

Samenwerking

Contact