Belete-Gera – Ethiopië

In samenwerking met

Behoud van het natuurlijke koffiebos

Afromontaan regenwoud is binnen Ethiopië vooral te vinden in het Zuidwesten van het land. Er is echte een hoge druk gekomen op dit bostype, omdat er in de buurt een sterke toename is van nederzettingen en koffie en thee plantages. Het gebied is deel van de “Eastern Afromontane biodiversity hotspot” en dit heeft het te danken aan de rijke fauna en flora, met veel endemische soorten voor het gebied. BINCO werkt in twee bossen hier: het Belete-Gera boscomplex (2014-2015), nabij Jimma, is een nationaal bos van primair beland, en het Sheka boscomplex (2015-2016), nabij Tepi, dat deel is van een UNESCO man en biosfeer reservaat.

Met onze expedities mikken we op het verzamelen van basis informatie over de diversiteit, aanwezigheid en verspreiding van verschillende soortgroepen. Momenteel kijken we naar de diversiteit van vogels, zoogdieren, amfibieën, reptielen en verschillende groepen van invertebraten (o.a. vlinders).

Naast inventarisaties en monitoring, is het onze bedoeling om specifieke gebieden of biotopen te identificeren binnen deze boscomplexen die een hoge biodiversiteit herbergen alsook om informatie te verzamelen over acute bedreigingen van deze gebieden. Tot nu toe was de informatie rond biodiversiteit in deze gebied voornamelijk beperkt tot surveys van hogere planten.

Naast biodiversiteitsonderzoek, proberen we ook om via training en capacity building de lokale bevolking warm te maken voor de uitzonderlijke omgeving waarin ze wonen. Zo organizeren we o.a. meetings en workshops samen met onze lokale partners en helpen we met het identificeren van het potentieel tot ecotoerisme in de regio. Op lange termijn is het onze bedoeling om het belang van deze bossen op regionale en globale schaal te benadrukken en aldus de bescherming ervan te verhogen.

Meer lezen

Projectleider