Verspreiding en identificatie van graanhaantjes in Vlaanderen

Graanhaantjes, een genus binnen de bladhaantjes (Coleoptera: Chrysomelidae – Oulema spp.) zijn welgekende pestsoorten van graangewassen in het noordelijk halfrond. Door zeer kleine verschillen in morfologie tussen de soorten in dit genus blijft soort identificatie een uitdaging. Aangezien deze soorten een differentiële fenologie kunnen hebben en dus de datum van bestrijding afhankelijk is van de dominante soort, is het nochtans belangrijk om de soortsamenstelling te kennen. Hierdoor kan ook worden gezocht naar selectieve controlestrategieën zonder een overdaad aan pesticiden te gebruiken.

BINCO bestudeerde mee de verspreiding en soortsamenstelling van graanhaantjes in Vlaanderen. De soortsamenstelling in graanvelden werd bemonsterd overheen drie opeenvolgende jaren. We vonden drie soorten die frequent aanwezig zijn; O. melanopus, O. duftschmidi en O. obscura. Door middel van discriminantanalyse toonde we aan dat deze soorten vrij betrouwbaar geïdentificeerd kunnen worden op basis van metingen van lichaamsdelen (zoals lengte en breedte van het dekschild), maar dat controle aan de hand van genitaliënstructuur nog steeds wenselijk is.

De populatie-densiteiten waren zeer variabel binnen en tussen jaren. Dit zal gerichte controle vermoeilijken en vereist een adequaat grote en spatiaal en temporeel gespreide staalname.

De resultaten van dit project werden gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Environmental Entomology en kunnen hier worden bekeken.

Foto: Hilde Christiaens, dit project werd gefinancierd door VLAIO-LA