Artikel in Natuurpunt Focus – Oerkreeftjes herontdekt

Tot voor kort werd aangenomen dat zogenaamde oerkreeftjes of grote branchiopoden definitief verdwenen waren uit het Belgische landschap als gevolg van vernietiging en degradatie van tijdelijke wateren door de intensivering van de landbouw en de massale ontwatering van het land. Twee BINCO leden die verbonden zijn aan het Labo voor Aquatische Ecologie, Evolutie en Biodiversiteitsbehoud van de KU Leuven ontdekten verschillende nieuwe populaties van deze dieren. Dit toont aan dat deze unieke, primitieve kreeftachtigen nog steeds aanwezig zijn. Alleen rijst nu de vraag of er voor deze bijzondere diergroep nog wel een toekomst is in de lage landen. Bekijk het artikel hier.