Biodiversity Express Surveys (BES)

Biodiversity Express Surveys (BES) zijn korte ('snapshot') biodiversiteitsstudies uitgevoerd in bewust geselecteerde regio's. Gewoonlijk richten expedities zich op gevoelige en/of onderbestudeerde gebieden waar meer informatie over de locale flora en fauna van groot belang kan zijn voor conservatiedoeleinden. De voorgelegde resultaten worden publiekelijk online gezet en mogen als dusdanig gebruikt worden. Deze resultaten zijn dynamisch en worden gaandeweg bijgewerkt eens meer informatie beschikbaar is.

BES 10 – Malebo Expedition, Mai-Ndombe, DRC, 2021

Samenvatting alleen in het Engels. Laatste versie: 10.0 (1 december 2021)

BES 9 – Mount Mulanje and Malawi hills, Malawi, 2019

Samenvatting alleen in het Engels. Laatste versie: 9.0 (20 december 2019)

BES 8 – Gura-Ferda expedition, Ethiopia, 2018

Biodiversiteit Express Survey 8: In Juli en Augustus 2018 onderzochten we met een team experten de diversiteit van amfibieën, vogels, reptielen, vlinders en grote zoogdieren in Gura-Ferda, een uithoek van Zuidwest Ethiopië op de grens met Zuid Soedan. Tot nu toe was er van dit gebied enkel een botanische studie bekend. Het doel van de expeditie was om een beter inzicht te krijgen in de biodiversiteitswaarde van het gebied en het potentieel om in aanmerking te komen als een KBA of “Key Biodiversity Area”. Het rapport toont aan dat een groot deel van de endemische herpetofauna van Zuidwest Ethiopië ook voorkomt in het geïsoleerde montaan regenwoud van Gura-Ferda. We vonden verschillende zeldzame en endemische soorten voor elke soortengroep, waarvan sommigen zelfs bedreigd zijn en daarom op de internationale Rode Lijst staan (IUCN, 2018). Naast het beschikbaar maken van soortenlijsten, geeft dit raport ook een diepere analyse op enkele van de belangrijkste resultaten van het veldonderzoek.  Laatste versie: 8.1 (3 juni 2019)

BES 7 – Kdan Mekong Expedition, Kratie, Cambodia, 2018

Samenvatting alleen in het EngelsLaatste versie: 7.0 (27 juni 2018)

BES 6 – Njesi Plateau Expeditie, Niassa, Mozambique, 2016
Noord-Mozambique wordt gekenmerkt door geïsoleerde heuvels en bergen waarvan sommigen zoals het Njesi plateau boven de 1800m uitstijgen. Deze montane ecosystemen zijn biologisch zo goed als ongekend.  De langdurige geologische isolatie van gelijkaardige biotopen, samen met een politiek onstabiele situatie, heeft er voor gezorgd dat deze gebieden gedurende een lange periode moeilijk toegankelijk waren. BINCO coördineerde een expeditie die de biodiversiteit aan vogels, zoogdieren, amfibieën, reptielen en enkele groepen van ongewervelden in kaart bracht, om zo een idee te krijgen van de waarde en de nood aan bescherming van dit gebied. Huidige versie: 6.3 (25 oktober 2017)

BES 5 – Sheka Biosphere Reserve, Ethiopië, 2016
Het reservaat ligt in de Eastern Afromontane Biodiversity Hotspot en omvat één van de grootste aaneengesloten stukken bos in het land. Desondanks is er weinig geweten over de biodiversiteit, een cruciale stap in het beschermen en beheren van een bosgebied. We bestudeerden enkele taxa (amfibieën, zoogdieren en vogels) in detail. Hiernaast zijn alle opportunistische waarnemingen van reptielen, vlinders en orchideeën toegevoegd om de complexiteit en gradienten van de biodiversiteit in verschillende habitats te begrijpen. Dit rapport zal op termijn worden aangevuld eens meer gegevens beschikbaar zijn (Rapport in het Engels). Huidige versie: 5.0 (september 2016) 

BES 3 – Belete-Gera Forest, Ethiopië, 2015
De eerste resultaten van onze expeditie in Zuidwest Ethiopië zijn terug te vinden in deze Biodiversity Express Survey. Het Gera woud is één van de grotere overgebleven bosfragmenten. De biodiversiteit van dit gebied is tot op heden echter onvoldoende bestudeerd. Daarom onderzochten wij de amfibie-, zoogdier- en loopkeverdiversiteit en noteerden we alle observaties van vogels, reptielen, dagvlinders en libellen. Dit rapport zal op termijn worden aangevuld eens meer gegevens beschikbaar zijn (Rapport in het Engels)Huidige versie: 3.2 (upgedate augustus 2016)

BES 2 – Pico Bonito, Honduras, 2012
De bevindingen van de Pico Bonito (Honduras) expeditie van vorig jaar ( juni 2012) werden vastgelegd in dit nieuwe BINCO rapport. Deze relatief korte inventarisatie leverde verschillende nieuwe soorten voor het park op, samen met enkele nieuwe voor de wetenschap.  Het is duidelijk dat dit illustreert hoe weinige informatie er beschikbaar is van deze regio. De waarneming van endemische  en zeer bedreigde soorten zoals de Midden-Amerikaanse of Bairds tapir en zwarthandslingeraap benadrukt het belang van deze regio. Grotere inspanningen zijn nodig om deze regio te beschermen tegen allerlei menselijke drukken (Rapport in het Engels).

BES 1 – Savane-Roche Virginie, Frans Guyana, 2008
BINCO organiseerde zijn eerste Biodiversity Express Survey (BES) in 2008 om de diversiteitswaarde te evalueren op Savane-Roche Virginie na de constructie van de Route National 1 in 2003 die het gebied plots heel wat bereikbaarder maakte. Onze waarnemingen van de diversiteit in plantengemeenschappen, amfibieën, reptielen en een selectie van ongewervelden zijn gebundeld in dit rapport. De expeditie zorgde al voor enkele nieuwe soorten voor de wetenschap (Rapport in het Engels)


Basisrapporten

Abdij van Park, Heverlee, 2020
De diverse biotopen in het huidige domein ‘Abdij van Park’ kennen een eeuwenlange geschiedenis. Toch is er slechts weinig gekend over hun biodiversiteit. In dit rapport stellen we de resultaten voor van een jaarlange studie naar loopkevers, mieren en zweefvliegen via bodem- en Malaisevallen. Aanvullend bemonsterden we land- en zoetwaterslakken, aas- en waterkevers, nachtvlinders en vegetatie. Op basis van waargenomen opmerkelijke soorten, geven we aanbevelingen naar toekomstig natuurbeheer toe. Huidige versie: 4.1 (upgedate februari 2021)

De Oude Zandgroeve, Korbeek-Lo, 2016–2019
Dit rapport presenteert de resultaten van een biodiversiteitsstudie in ‘De oude zandgroeve’, samengebracht met reeds aanwezige biodiversiteitsgegevens. Deze site is een particulier beheerd natuurterrein van 1 ha met veel potentie naar natuurontwikkeling door het zeer heterogene en structuurdiverse terrein. Soortwaarnemingen van loopkevers, spinnen en nachtvlinders werden op een gestandaardiseerde manier verzameld, aangevuld met soortenlijsten van libellen, mieren, landslakken, wilde bijen, zwammen en sprinkhanen.

De Hooiberg, Haacht, 2008–2009
Dit rapport presenteert een samenvatting van de verzamelde biodiversiteitsgegevens van de ‘Hooiberg’ in Haacht, België. De tekst schetst de historiek van het gebied, biedt een overzicht van de gebruikte methoden en bepreekt uitgebreid onze waarnemingen. Achteraan zijn lijsten opgenomen van alle waargenomen bloemplanten, mossen, zwammen, loopkevers, spinnen en broedvogels.

Het Schoonbroek, Haacht, 2007
Dit rapport presenteert een samenvatting van de verzamelde biodiversiteitsgegevens van ‘Het Schoonbroek‘ in Haacht, België. De tekst schetst de historiek van het gebied, biedt een overzicht van de gebruikte methoden en bepreekt uitgebreid onze waarnemingen. Achteraan zijn lijsten opgenomen van alle waargenomen bloemplanten, mossen, landslakken, loopkevers, dag- en nachtvlinders, en broedvogels.