Sheka, Ethiopië, Biodiversity Express Survey – Rapport beschikbaar

De resultaten van onze tweede expeditie in Zuidwest Ethiopië zijn terug te vinden in deze Biodiversity Express Survey. Het Sheka woud is een UNESCO biosfeer reservaat en één van de grootste overgebleven bosfragmenten in het land. De biodiversiteit van dit gebied, met zeer uiteenlopende habitats zoals hoogveen in bamboowouden tot laaggelegen rivierbossen, is tot op heden echter onvoldoende bestudeerd. Daarom onderzochten wij de amfibie-, zoogdier- en vogeldiversiteit en noteerden we alle observaties van reptielen, dagvlinders en epifytische orchideeën. Dit rapport zal op termijn worden aangevuld eens meer gegevens beschikbaar zijn (rapport enkel in het Engels).