Identificatie door digitalisatie faciliteert collectiemanagement

Natuurhistorische musea stellen zich onder andere als doel om hun collecties te catalogeren en voor wetenschappers wereldwijd beschikbaar te maken. Met miljoenen ongewervelden in zulke collecties spreekt het voor zich dat dit een uitdagende taak is. Daarbij komt specimens vaak geen identificatielabels hebben en soms zelfs verkeerd geïdentificeerd werden. Het benoemen van ongewervelden vereist een actuele kennis van de taxonomische status van de specifieke groep en een diepgaande kennis van de relevante en dikwijls detaillistische kenmerken om het groot aantal sterk gelijkende soorten uiteen te kunnen houden. Daarom worden taxonomische experts vaak uitgenodigd om mee te werken aan het identificatieproces. Klassiekerwijze betekende dit dat een specifieke collectie werd verstuurd naar de expert in kwestie óf dat deze werd uitgenodigd om de collectie te komen bestuderen in het museum. Het versturen van specimens is echter duur en uitermate riskant, er zijn genoeg voorbeelden van typemateriaal  dat op deze manier verloren is gegaan (in de oorspronkelijke publicatie waarin een soort zijn naam krijgt zal de auteur (een) specifiek(e) specimen(s) opnoemen waarop hij zich baseert, dit is het typemateriaal). Om hieraan te verhelpen en het identificatieproces te verbeteren ontwikkelde BINCO een digitalisatie-identificatie protocol gebaseerd op vrijwilligerswerk m.b.v. een betaalbare, doch effectieve camera set-up. Deze methode beperkt de hoeveelheid materiaal dat moet worden uitgezonden en versneld zodus het identificatieproces. Dit betekent een significante meerwaarde voor de organisatie van natuurhistorische collecties.

In een pilootproject digitaliseerde BINCO alle specimens en gerelateerde informatie (o.a. labels) van het genus Calligrapha (Coleoptera – Chrysomelidae/bladhaantjes) uit de collecties van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) in Brussel. In samenwerking met taxonomisch expert Jesús Gómez-Zurita werd de identificatie van de specimens binnen dit deel van de KBIN collectie versneld en liet toe om de Calligrapha collectie wetenschappelijk correct te reorganiseren. De resultaten van dit project werden gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Biodiversity Informatics en kunnen hier worden bekeken.