Mazax akephaloi sp. nov.—a new Neotropical spider species resembling ‘headless’ Ectatomma ants (Araneae: Corinnidae: Castianeirinae)

by Perger R & Pett BL
Reference:
Perger R & Pett BL 2022. Mazax akephaloi sp. nov.—a new Neotropical spider species resembling ‘headless’ Ectatomma ants (Araneae: Corinnidae: Castianeirinae). Zootaxa, vol. 5150, no. 4, pp. 579-590, doi: 10.11646/zootaxa.5150.4.6.
Bibtex Entry:
@article{RN230,
  author = {Perger, Robert and Pett, Brogan L},
  title = {Mazax akephaloi sp. nov.—a new Neotropical spider species resembling ‘headless’ Ectatomma ants (Araneae: Corinnidae: Castianeirinae)},
  journal = {Zootaxa},
  volume = {5150},
  number = {4},
  pages = {579-590},
  ISSN = {1175-5334, 1175-5326},
  DOI = {10.11646/zootaxa.5150.4.6},
  url = {https://mapress.com/zt/article/view/zootaxa.5150.4.6},
  year = {2022},
  type = {Journal Article}
}